Phong thủy cho người Tuổi Tỵ

Phong thủy cho người tuổi T


Phong thủy cho người tuổi T ( tuổi rắn )  . Người Sinh Năm: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 .

Vận Thế:

Người tuổi Tỵ năm nay gặp Hung Tinh, mọi sự không tốt, quan phi khẩu thiệt, hoặc bị dẫn dụ, hãm hại lao ngục, âm hồn nhiễu thân, thân thể không tốt, cô độc tịch mịch, phu thê không hòa, tổn tài thất lợi.

Tài Vận:

Năm nay tài vận không thông, có tiền cũng không giữ nổi, hap phí lớn, phàm sự nên tĩnh nên thủ, động tất tổn tài thất lợi.

Phương Pháp Gia Tăng Tài Lợi: Tại nơi làm việc hoặc phòng ngủ chỗ Tây Bắc đặt một Thủy Tinh (Thạch Anh) hoặc vật phẩm hình tròn màu trắng.

Cảm Tình:

Năm nay người nữ tuổi Tỵ Đào Hoa không vượng, nhân duyên vận sai, khó thành hôn thú, các bạn còn đọc thân, khó gặp được người tình trong mộng. Đến như người Nam tuổi Tỵ Đào Hoa Vận năm nay vẫn vượng, song cần bình tĩnh mới nhìn ra nguy cơ bên trong, người đã kết hôn nên cẩn thận giữ gìn hôn nhân! Người chưa kết hôn thì cơ hội không tốt, nên chủ động tích cực, nếu không tất tình như sương khói, chùm hoa thoáng nở.

Tăng Cường Vận Thế Ái Tình: Người nữ nên mang ngọc bội màu đen, hoặc có hình sóng. Nam có thể mang màu trắng, hình tròn, hoặc sắp đặt Cục thôi thúc Đào Hoa.

Sự Nghiệp:

Người tuổi Tỵ năm nay khó mà có bước tiến bộ, nhiều việc nhiễu thân, dễ rơi vào cảnh khốn khó, rất nhiều hao phí, tài lợi không tốt.

 

Ất Tỵ: Hao hụt lớn, bất lợi lục thân, gặp nguy hóa an.

Đinh Tỵ: Đại tài vận lợi, có thể làm lớn, danh lợi song thu.

Kỷ Tỵ: Thị phi khẩu thiệt, ở chỗ làm khó tránh, rỗi việc không ai quản.

Tân Tỵ: Người làm kiêu cang, bất lợi học tập, không để ý học hành.

Quý Tỵ: Tài vận tuy tốt, song có tiền khó giữ, làm việc để ý.
 

Tháng 1: Mọi sự bất lợi, hình thương thân thuộc, tài vận chưa tốt.

Tháng 2: Áp lực trùng trùng, hao hụt nhiều, song tổng kết cũng thuận lợi.

Tháng 3: Chi phí nhiều, tiền tài không mượn được, nên tĩnh không nên động.

Tháng 4: Tài Vận chuyển tốt, song sợ rằng nhập không bù xuất, nên giữ cũ là hơn.

Tháng 5: Có nhiều bất lợi, làm việc đều là công nhiều lợi ít, tốn sức không có kết quả tốt.

Tháng 6: Mưu nhiều thành ít, tài lợi tốt một chút.

Tháng 7: Tranh cãi đa đoan, hình thương thân nhân, công tác cũng có biến động không lành.

Tháng 8: Có quý nhân giúp đỡ, mọi sự thuận lợi, mưu việc tất thắng.

Tháng 9: Nửa cát nửa hung, tài vận có chút lợi, mưu nhiều thành ít.

Tháng 10: Để ý sự tình có đột biến, mọi sự nên cẩn thận, ra vào để ý.

Tháng 11: Mọi sự đầu thuận, tài vận có lợi, bề ngoài phong quang, ngoài mạnh trong cường.

Tháng 12: Đề phòng hao hụt, có quý nhân tương trợ, gặp hung hóa cát.

Thiết kế nội thất AG

 


 
tag