Tư vấn và thiết kế phong thủy

Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, nếu Phong Thuỷ tốt sẽ giúp giảm thiểu được tai hoạ khi vào vận xấu, giúp gia tăng sự thành công và may mắn khi vào vận tốt.


Hiện nay có rất nhiều trường phái Phong Thuỷ khác nhau, trong đó nổi bật có ba phái:
1. Phong Thủy Loan Đầu: nghiên cứu về Hình thế của ngôi nhà
2. Phong Thủy Bát Trạch: nghiên cứu về Lý khí, cụ thể là Nhân Khí của người đối với ngôi nhà đó
3. Phong Thủy Huyền Không: nghiên cứu về Lý khí, bao gồm Thiên Khí và Địa Khí tác động đến ngôi nhà

Rõ ràng, một ngôi nhà đạt được sự hòa hợp về Phong Thủy là phải tốt trên cả 2 khía cạnh Hình và Lý. Trong Lý thì phải tốt ở cả ba yếu tố Thiên - Địa - Nhân. Như vậy khi xem xét về mặt Phong Thủy cho một ngôi nhà, cần có sự kết hợp cả ba phái Phong Thủy trên thì mới toàn diện được mọi mặt của trường khí phát sinh bởi trời đất chi phối đến vận mệnh con người.

Không như các công ty khác chỉ chú trọng riêng vào Phong Thủy Bát Trạch, chúng tôi đi sâu nghiên cứu cả ba phái Phong Thủy trên và kết hợp chúng với nhau, tìm ra các điểm mạnh của từng phái để giúp quý khách cải tạo ngôi nhà một cách triệt để nhất.

 Sưu tầm

 

 
tag